Fra jernstøp til håndball?

Time kommune har ikke råd til å kjøpe Serigstad-eiendommen, men ønsker å samar— beide aktivt med nye eiere om utviklingen av den.