Drosjene må avvise lege-rekvisisjoner

Selv om legene skriver ut rekvisisjon for hjemsending via apotek, er drosjenæringen pålagt å ta betaling av pasientene for apotekbesøket.