Endringer i Finnøy-budsjettet

Budsjettarbeidet i Finnøy har fortont seg som det reneste mareritt denne høsten. Neste år vil kommunen gå med to millioner kroner i minus som må dekkes inn med fondsmidler.