Følte seg truet av iranske agenter

Under fjerde dags behandling av den såkalte drosjedrapssaken bledet tegnet et bilde av tiltalte som en mann med store psykiskeproblemer.