- Lita glede av rentekutt

— Kommunane vil aldri, slik regjeringa har hevda, kunne gle seg over 3,2 milliardar kroner i vinning på grunn av at renta har falle fire prosent. Vinsten er på makismalt på ca 800 millionar kroner.