Kvinne innførte 600 kilo khat fra Kenya

Etter 13 reiser til Kenya, var det totalt satt inn over 600.000 kroner på den trygdede kvinnens konto.