Rot koster Finnøy 661.000 kr

Ordfører og rådmann i Finnøy tar ansvar for at kommunen går glipp av 661.000 kroner som skulle vært nyttet til trafikksikringsmidler. Rennesøy mister 300.000 kroner.