Rederi nekter å etterkomme pålegg

Rederiet Nomanic Shipping, som eier det sunkne skipet «Green Ålesund», nekter å iverksette tiltak for å hindre forurensning fra skipet.