Vil ha samme tilbud på Jæren

Vi skal ha et slikt tilbud hit også, sier en bestemt Berit Broman Foss i Støttegruppen for stoffmisbrukeres pårørende.