• Dette er dagens hovedvei for tungtrafikken fra E39 til Jæren. Her skjer det stadig utforkjøringer fordi veiskulderen gir etter. Men veien kan utbedres uten å bruke 2,8 milliarder kroner, mener fylkessamferdselssjefen. Jon Ingemundsen

Nå barberes bompakken

Den gigantiske bompakken for nye jærveier blir nærmest halvert. Bueveien må ta det største kuttet.