• - Manglene som avdekkes er svært alvorlige og gir grunn til bekymring, sier fagkonsulent Kjell Robertsen som står bak undersøkelsen.

Kommune-Norge mangler beredskap ved overgrep

Utviklingshemmede har dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep som befolkningen for øvrig. Likevel mangler mange kommuner en varslingsberedskap, viser ny undersøkelse.