Sjekk hvordan ditt område i Stavanger scorer

Her kan du sjekke hvordan området der du bor kom ut på levekårsundersøkelsen i Stavanger.