• Mens arbeidet på Svotunnelen ved Tysdalsvatnet er i sluttfasen, skal Rúnar Ágúst Jónsson, til venstre, Gunnar Eiterjord og Mette Alsvik snart begynne på Solbakktunnelen. Tor Inge Jøssang

Nedtelling for Ryfast

I begynnelsen av august starter tunneldrivingen i Ryfast-prosjektet. De siste forberedelsene gjøres nå i Strand.