Liv Hugstmyr Særheim fikk kulturprisen

Dirigent Liv Hugstmyr Særheim ble i går tildelt Sandnes kommunes kulturpris for år 2000, av et enstemmig Utvalg for kultur, park og utemiljø.