Arvid Sjødin saksøkt for ærekrenkelser

Advokat Arvid Sjødin sendte i 1998 et brev til Riksadvokaten, der han ba påtalemyndigheten om å sjekke Robin Hults rolle i Birgitte-saken. Nå er Sjødin saksøkt for 200.000 kroner.