Stadig færre vel utkantskulane

Også dette året vil utkant— skulane mista klassar. Det er heilt sikkert. Spørsmålet er kor mange. Søkartala til desse skulane er ekstra låge i år.