• Jærrådet vil no involvera alle i debatten om kommunesamanslåing. Nærast frå venstre sit Klepp-ordførar Ane Mari Nese, varaordførar i Gjesdal Tor Eivind Moss, Gjesdal-ordførar Frode Fjeldsbø, rådmann i Gjesdal Knut Underbakke, varaordførar i Klepp Torunn Austdal Rasmussen, rådmann i Klepp Ivar Undheim, Sandnes-ordførar Stanley Wirak , rådmann i Sandnes Bodil Siversten, Time-ordførar Reinert Kverneland, rådmann i Time Brit Nilsson Edland, sekretær Tone Storesætre, varaordførar i Time Petter Lorentz Stabel, Hå-ordførar Mons Skrettingland, tidlegare fungerande rådmann i Hå Tore Sirnes og varaordførar i Hå Sveinung Lode. FOTO: Egil Ø. Nærland

Jærrådet vil ha alle engasjerte

Korleis kan du og eg bli involverte i prosessen rundt framtidas kommunar og eventuelle kommunesamanslåingar?