• Arild Stein (t.v.) har kjempet i mange år for å beholde hytten Stavanger kommune har bestemt at må rives. Familierøttene går tilbake til 1860-tallet. Faren Alf Frøyland (bak). Jarle Aasland

Dagbøter i hyttemareritt

I neste uke blir Arild Steins verste mareritt virkelig. Hytten, med familierøtter til 1860, må rives. Hvis ikke blir det 500 kroner i dagbøter.