• Hans Vik (arkivfoto). Tommy Ellingsen

- En stor utfordring å få nok etterforskere

Politifolk på patrulje tjener bedre enn de som sitter på kontor. Det er en av grunnene til at saker blir liggende lenge hos politiet.