• I Vagleskogen er det umulig å jogge eller gå på opptråkkede skogsstier konstaterer Kenny Rettore (t.v.) og Odd Thorsen fra Idrettsrådet. De ønsker at Sandnes overtar eierskap og forvaltning, Egil Ø. Nærland

Vil Sandnes kjøpe skogen?

Idrettsrådet i Sandnes ber kommunen kjøpe Statskog-eide skoger som Vagle og Melshei, og forvalte områdene til beste for friluftslivet. Ordfører Stanley Wirak (Ap) sier nei.