KU-vedtak er ulovlig

SANDNES: Leder Olav Birkeland (h) var deneneste i utvalg for byutvikling som i juni stemte imot atreguleringsplanen for godsterminalen på Ganddal må utsettes tilspørsmålet om konsekvensutredning er avklart. Han tror ikkeutvalget kan kreve en konsekvensutredning og utelukker ikke atvedtaket derfor er ulovlig.