Sandnes er ingen «antirasistisk sone»

Er du innvandrer1 i Sandnes, vil du merke det. Politikerne ønsker bedre integrering, men det er vanskelig.