Forlag fra Pakken

SKOLE OG BARNEHAGE: Hana skole framskyndes til 2003. Kostnad: 40,720 millioner trekkes inn. Støtte: 13 av 15.