Kraftig økning av ran

Antall ran i Stavanger er mer enn doblet siden i fjor.