Nye lønnshopp på kommunetoppen

Kjell Arvid Berland, nytilsatt kommunaldirektør for oppvekst og levekår, har utløst en ny omdreining på lønnsspiralen i Stavanger kommune.