Vil bare ta imot 60 flyktninger

Rådmannen i Stavanger mener det får være nok å ta imot 60 flyktninger neste år. Utlendingsdirektoratet, derimot, har bedt Stavanger åpne dørene for 260 flyktninger.