Rennesøy sier nei til nye flyktninger

Formannskapet på Rennesøy sa som ventet nei til å ta imot 15 flyktninger neste år slik Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt om.