• Nå vil det politiske flertallet utrede alternativ bruk av Hetlandshallen før denne eventuelt legges ned. Dette bilde ble tatt for tre år siden under Stavanger Svømme Club sitt klubbmesterskap. Lars Idar Waage

Det kan bli dobbelt så dyrt i svømmehallene

80 kroner ikke for høy pris for å svømme i byens haller, mener Stavangers politiske flertall.