• Kommunalt behov for friarealer kommer tidvis i konflikt med grunneieres interesser. I november fastsatte lagmannsretten erstatningssum til Ove Lunde på Hundvåg. Nå levnes dommen liten ære av kommunen. Anders Minge

Kommunen angriper domstolen

Stavanger kommune hudfletter juridiske «blemmer» som gjør et eiendomskjøp over 1 million kroner dyrere enn planlagt. Tross kritikken mot domstolen, anbefales ikke omkamp.