Rogaland i tusen år

Høymiddelalderen var en periode med sterk vekst i Rogaland, som i landet for øvrig. Folketallet steg, og både bosetning og produksjon økte.