Konkursåpning i MX Olly Sport

Det er åpnet konkurs i MX Olly Sport. Selskapet leverte oppbudsbegjæring fredag 13. juni.