• Opprydding og reinsking av Vollbekken på Vigrestad etter flaumen vil kosta rundt to millionar kroner. Anders Minge

Flaumen tok skulevegen

Storflaumen på Vigrestad 7. august tok gang— og sykkelbrua mellom Stokkalandsmarka og Vigrestad. No er kommunen i farten med å få bygt ny bru.