Bystyret vil ikke utrede kommisjon

Bystyret avviste mandag med 43 mot 24 stemmer tanken om en ekstern undersøkelseskommisjon for saker som eksempelvis Kampen-saken, der kommunens tjenestetilbud har kommet til kort.