Vil ha legevakt- samarbeid

Hå bør vera med på interkommunal legevakt om nettene, meiner rådmannen i Hå.