Flere piratdrosjer enn noensinne

Det finnes trolig over 40 piratdrosjer i byen.