Staten betaler for turvei rundt Melsvatnet

Staten bidrar med 350.000 kroner slik at det kan lages en sammenhengende turvei rundt et av de mest populære badevatnene på Jæren.