Viktigst å satse på kompetanse

Med den raske utvikling som nå skjer, er detforskrekkelig vanskelig å se sykehuset i et 20-årsperspektiv, sierJon Arne Søreide.