• - Det er ingen grunn til å tro at Stavanger er verst i klassen. Rundt omkring i landets kommuner ser jeg stadig vekk praksis som er mye mer problematisk, og som roper på at noen utenfra tar grep, sier jusprofessor Jan Fridthof Bernt. Hommedal, Marit

Foreslår bred gransking av hemmelighold i kommunene

Professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, mener tida er moden for en nasjonal og uavhengig gransking av ulovlig hemmelighold i Kommune-Norge. Bernt mener KS bør ta ansvar.