Politiaksjon mot høyreekstreme

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, aksjonerte denne uka mot et høyreekstremt miljø i Rogaland, ifølge NRK. Politiet uttrykker uro over utviklingen i miljøet.