• Samfunnsinteresser må gå foran Alf Stokkeland og fire andre grunneiere sine interesser mener Fylkesmannen. Pål Christensen

- Sikker kraftforsyning er viktigere enn nye boliger

-Fylkesmannen er pålagt å ta overordnede, nasjonale og regionale hensyn. Sikker kraftforsyning i framtiden er et slikt hensyn, derfor er vi imot å endre status på området fra LNF til bolig nå.