• Et prakteksemplar av Tempo-en utstilt på Vitenfabrikken. Karoline Rødsmoen, Karoline Rødsmoen

Husker du Tempoen?

Tempoene er for mange et avsluttet kapittel i trafikkhistorien. Men fremdeles har Norsk Tempoklubb 4000 medlemmer og 20.000 registrerte kjøretøyer. Tempo-generasjonen er langt fra død.