• Heidi Bjerga (SV) holdt hovedtalen på Bryne torg, og snakket blant annet om asylpolitikken og likestillingspolitikken. Alle foto: Jens Bessesen.

Flott markering på Bryne

Strålende vær, godt oppmøte og klar tale på Brynes 1. mai-markering.