• Utbyggerne vil bygge ut 55.000 kvadratmeter kontorer og 450 boliger i den sørlige delen av Paradis. De mener det ikke er plass til nytt sykehus her, men vil gjerne at sykehuset skal forbli på Våland. JON INGEMUNDSEN

- Hillevågsvatnet må fylles igjen

Hvis Paradis skal huse nytt sykehus, må Hillevågsvatnet fylles igjen, ifølge Rom Eiendom. Det statlige eiendomsselskapet vil heller at nytt sykehus skal bygges på Våland.