• Ysterileder Oddgeir Sør-Reime med den aller siste Jarlsberg-osten fra Tine Meieriet Nærbø. Første oktober rulla den av transportbåndet i meierilokala i Nærbø sentrum. No skal det bli bustader her. Men blir det også kulturskule og bibliotek på tomta? Pål Christensen

Forsnakka seg om meieritomta

Det er ikkje så sikkert likevel at det ikkje blir kommunal kultur på Meieritomta på Nærbø. Før det vert avklara, må KrF og Sp seia sitt.