Rusa mann slo tog-konduktør

Konduktøren ville ikkje sleppa den rusa passasjeren om bord på lokaltoget og fekk difor eit slag mot seg.