Aksjon skal gi bedre bilister

Fem kommuner på Nord-Jæren vil dra i gang Bilist 2000, en aksjon for holdningsendring i trafikken.