Umulig å lage budsjett

Dersom eiendomsskatten på kraftverk ble redusert slik Stortinget tenkte, hadde Hjelmeland tapt to millioner kroner årlig.