Fortsatt tro på den blå åker

Næringssjef Norvald Skretting i Rogaland fylkeskommune lar seg ikke skremme av problemene i skjellnæringen.