Ønsker Krisesenteret til lykke

Rådmannen ville kuppe hele Krisesenteret, men politikerne valgte det motsatte: Full frihet og gode ønsker på veien.