Tok over ei heil avdeling

Medan ni vernepleiarstudentar tok over, kunne personalet i fjerde etasje på Hå sjukeheim bruka tida på oppdatering og utvikling.